Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2018

Tento seminář byl bohužel zrušen

Určeno pro: začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky

Cíl semináře: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou včetně ukázek přijatých i vydaných daňových dokladů včetně předkontací pro účetní vstupy.
 • pojetí zákona a jeho principy • role DPH ve fiskálním režimu ČR
 • subjekty a jejich vymezení • osoba nepovinná k dani • neplátce • identifikovaná osoba • plátce
 • základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • náležitosti daňových dokladů
 • uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • nárok na odpočet DPH
 • zahraniční zbožové transakce
 • zahraniční službové transakce
 • zvláštní režimy dle ZDPH • stručně
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení
 • opravy základu daně • opravné daňové doklady
 • daňové přiznání • jeho analýza • podání přiznání • placení daně
 • nejdůležitější pokyny GFŘ
 • souhrnný příklad na výpočet daňové povinnosti u plátce v praxi
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. května 2018, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 16687
 • Stav: Zrušeno
Cena: 1 980 Kč