Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v roce 2018 • účtování přijatých faktur na praktických příkladech

Určeno pro: fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd.

Cíl: reagovat na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ jak správně nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině /doklady v angličtině jsou součástí semináře/ – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví /souvztažnosti/.
 • Novinky v zákoně o DPH s důrazem na novelu reagující na změny celních předpisů ve vazbě na fakturaci a na změny DPH v roce 2017 /zejména nové pojetí služeb souvisejících s nemovitostmi/ včetně judikátů věnovaných této problematice.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu • uplatnění DPH • ukázka a náležitosti faktury • řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/ • skonto • přijetí vzorků • uplatnění nároku na odpočet • účetní souvztažnost • trojstranné obchody
 • Dodání zboží do jiného členského státu • místo uskutečnění zdanitelného plnění • osoba povinná přiznat DPH • důkazní prostředky pro daňový režim • vazba na souhrnné hlášení • množstevní bonus na konci sledovaného období • zasílání zboží • ukázka a náležitosti faktury
 • Dovoz zboží • uplatnění DPH při dovozu • celní problematika • faktury při dovozu • celní problematika • účetní souvztažnosti • rizika při dovozu
 • Vývoz zboží • uplatnění DPH při vývozu • celní problematika • faktury při vývozu • důkazní prostředky
 • Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb • ukázka faktur včetně jejích náležitostí
 • Přijetí služeb z jiného členského státu • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí • režim samovyměření – případy • ukázka faktur a náležitostí • účtování přijatých služeb • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku • zvláštní režimy
 • Služby související s pohybem pracovníků v zahraničí • přijaté služby v EU a ve třetích zemích • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb • účtování
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. června 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16689
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat