Elektronická evidence tržeb 2018 – Praktická příručka

Autor: Bc. Zdeněk Vondrák, Dis., Bc. Lucie Vondráková, VONDRÁKOVÁ Michala Bc.

 • Kód produktu: 5725
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: cca 264
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7554-xxx-x
 • Datum vydání: vyjde v únoru 2018
 • Vaše cena s DPH: cca 300 Kč
ks
  Připravujeme

Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, kteří se musí do evidence zapojit v rámci 3. vlny (od 1. 3. 2018) a 4. vlny (od 1. 6. 2018), ale i pro ty, kteří se již zapojili.

Seznamte se s povinnostmi, které vám přináší EET

Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ale také se všemi metodickými pokyny, kterými státní správa upřesňuje svoje požadavky na jeho provádění.

Podrobněji k obsahu publikace

Zvláštní pozornost je věnována neziskovým subjektům, jimž elektronická evidence tržeb v mnoha případech značně komplikuje jejich činnost, a proto jim autoři v publikaci věnují velký prostor s množstvím příkladů. Podrobně jsou rozebrána témata jako:

 • kdo a od kdy musí evidovat tržby,
 • co znamená termín „evidovaná tržba“,
 • co vše je zahrnuto pod EET,
 • časový harmonogram EET,
 • subjekty vyloučené z EET.

V neposlední řadě budou nastíněny změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s evidencí tržeb. Zvláštní kapitola je věnována vybavení pro EET (hardware a software), evidenci tržeb bez internetu a sankcím spojeným s EET, včetně rad, jak se jim vyhnout.

Chcete se na něco zeptat?