Elektronická evidence tržeb

Určen pro: podnikatele, kteří jsou povinni se do EET zapojit od 1.3.2018 – prodejce občerstvení ve stáncích, servisy, pekaře, řezníky, taxi, ale i lékaře, hudebníky, herce a ostatní nezávislé profese, tedy i daňové poradce.

Účastníci semináře dostanou zdarma publikaci nakladatelství ANAG Elektronická evidence tržeb¶ ¶ Cíl: seznámit posluchače se zákonem o EET a o všech jeho důsledcích

 • kdo a od kdy musí evidovat tržby
 • evidence podle zákona nebo podle metodiky MF ?
 • co to je - Evidovaná tržba
 • co vše je zahrnuto pod evidenci trže
 • výjimky z evidence tržeb
 • změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET
 • evidence tržeb u neziskových subjektů není vždy vyloučena z EET
 • subjekty vyloučené z evidence tržeb
 • výjimky z evidence tržeb
 • časový harmonogram evidence tržeb
 • jak bude evidence tržeb probíhat
 • vybavení pro EET (HW a SW)
 • evidence tržeb bez přístupu k internetu
 • náležitosti účtenky podle EET a podle zákona o ochraně spotřebitele
 • jak dostat kód na účtenku
 • než podnikatel začne pracovat s EET
 • plné moci potřebné k EET
 • registrace na finančním úřadu krok za krokem
 • získání certifikátu a jeho instalace
 • kontrola ze strany státu a její problematické provádění
 • sankce spojené s EET • jak se jim vyhnout
 • účtenková loterie
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. listopadu 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13882
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat