Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 • aktuality • komplexní problematika

Určeno pro: mzdové účetní, pracovníky PaM

Program:

 • Právní úprava, která ovlivňuje vyplňování ELDP, včetně změn účinných od 1. 2. 2018
 • Okruh pojištěných osob
 • Vyloučené doby
 • Vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění
 • Archivační povinnosti
 • Základní zásady při vyplňování ELDP
 • Příklady vyplňování ELDP:

zaměstnání a zaměstnání malého rozsahuzúčtovaný vyšší příjem, než je maximální vyměřovací základpeněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená a zúčtovaný příjemdohoda o pracovní činnosti a dohody o provedení práce – souběžné či navazující dohody v rámci jednoho zaměstnavatelebranná povinnost do 30. 6. 2016 a od 1. 7. 2016náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnostineplacené volnoabsence, vazba a výkon trestuneplatné rozvázání pracovního poměrudodatečně zúčtovaný příjem na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohodyúmrtí zaměstnancezaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod a invalidní důchodELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchodvyloučené a odečítané dobyopravy již odeslaných ELDP

 • Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15216
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat