Vedle široké nabídky odborných publikací a vždy aktuálních seminářů poskytujeme našim čtenářům a čtenářkám komfort v podobě přehledně a srozumitelně zpracovaných odborných časopisů Mzdová účetní, Účetní a daně a Praktická personalistika. Jejich prostřednictvím mají mzdové účetní, personalisté, finanční účetní i další pracovníci možnost získat ucelený přehled o nejnovějších změnách v legislativě, na základě podrobně rozpracovaných příkladů pochopit i složitější situace a naučit se tak řešit i komplikované případy, s nimiž se ve své praxi mohou setkat.
Jako bonus pro předplatitele kteréhokoliv z našich odborných měsíčníků nabízíme možnost zodpovězení až tří odborných dotazů ročně na naše náklady u nejpovolanějších odborníků na jednotlivé oblasti spadající do tematického záběru časopisů. Protože víme, že se stejným problémem se může potýkat více lidí, rozhodli jsme se ty nejzajímavější či naopak nejčastěji pokládané dotazy anonymně uveřejňovat spolu s odpověďmi, abychom tak poskytli návod pro řešení i dalším z Vás.
Věříme, že pro Vás bude tato rubrika zodpovězených odborných dotazů přínosem. Více informací ke službě zodpovídání odborných dotazů předplatitelům včetně potřebných kontaktů, kam dotazy zasílat, najdete v sekci Časopisy – vždy v detailech příslušného periodika.