Fakturace v roce 2018 od A do Z • jak správně vystavit fakturu (daňový doklad) vůči svému odběrateli

Tento seminář byl bohužel zrušen

Určeno pro: každého, kdo potřebuje umět vystavit fakturu (daňový doklad) správným způsobem, pro vedoucí pracovníky, účetní, ekonomické a administrativní pracovníky, fakturanty, sekretářky, asistentky, pracovníky skladového hospodářství

Víte, na co není možné zapomenout při vystavení faktury z pohledu DPH? Víte, na co je nutné brát ohled při vystavení faktury z pohledu účetnictví a ostatních daní? Po absolvování kurzu získáte znalosti potřebné pro správnou fakturaci, vyvarujete se častých chyb, které vznikají při vystavení (případně zaúčtování) faktur a budete umět pracovat s opravnými daňovými doklady v případě, že bude nutné korigovat dříve vystavený daňový doklad (fakturu).
 • fakturace podle objednávek, zakázek, smluv ...
 • faktura tuzemských plnění • daňový doklad, /zjednodušený/ doklad, souhrnný doklad
 • fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti
 • faktura do EU a mimo EU • doklad k dodávce zboží, doklad k poskytnuté službě
 • povinné náležitosti faktury z pohledu DPH s ohledem na typ konkrétního plnění • zákona o účetnictví • občanského zákoníku a dalších doprovodných aktuálně platných zákonů
 • nepovinné náležitosti faktury • splatnost, smluvní sankce, podpisy ...
 • členění faktur • přijaté, vystavené a další používané druhy faktur a dokladů
 • vliv zákona o EET na faktury
 • opravy vystavených "faktur" • storno • opravy "faktur" vyplývajících ze změny obchodních vztahů • opravy "faktur" z důvodu chyb a omylů
 • nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska
 • fakturace v cizí měně • platby v hotovosti • poskytování slev • bonusů
 • aktuální informace a sdělení
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Přihláška

  Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 28. února 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16645
  • Stav: Zrušeno
  Cena: 1 980 Kč