Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Autor: Jiří Vychopeň

 • Kód produktu: 52768
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7357-590-8
 • Datum vydání: prosinec 2010
 • Běžná cena s DPH: 195 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 176 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to nejen při řádném průběhu a ukončení smlouvy o finančním leasingu, ale také např. při jejím předčasném ukončení nebo postoupení. Zvláštní pozornost je věnována případům, kdy nejsou splněny podmínky stanovené pro uznání nájemného do výdajů (nákladů), což má u podnikatelů obvykle nepříznivé daňové důsledky.

Další kapitoly jsou věnovány problematice ostatních výdajů (nákladů), vynaložených nájemcem v souvislosti s finančním leasingem včetně případného vzniku a odpisování tzv. „jiných výdajů", a odpisování technického zhodnocení provedeného na předmětu finančního leasingu nájemcem. Samostatná kapitola je zaměřena na uplatňování DPH u finančního leasingu.

V knize je pamatováno i na účetní a daňové řešení případů, kdy jsou leasingové splátky hrazeny v cizí měně, včetně jejich placení do zahraničí. Nechybí ani srovnání s pořízením hmotného majetku pomocí úvěru včetně uvedení hlavních ekonomických, daňových a administrativních výhod finančního leasingu.


 


 


Obsah:


 


1. Finanční leasing v české legislativě - str. 15


2. Nájemné u finančního leasingu jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů - str. 20


3. Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy - str. 32


4. Ostatní výdaje (náklady) nájemce při finančním leasingu - str. 42


5. Technické zhodnocení předmětu finančního leasingu provedené nájemcem - str. 52


6. Uplatňování DPH u finančního leasingu - str. 58


7. Finanční leasing v cizí měně - str. 69


8. Finanční leasing při uplatňování výdajů v procentní výši - str. 75


9. Poskytnut předmětu finančního leasingu nájemcem k dočasnému užívání jiným osobám - str. 82


10. Převod předmětu finančního leasingu po uplynutí sjednané doby nájmu do majetku nájemce - str. 88


11. Vyřazení majetku pořízeného formou finančního leasingu z obchodního majetku podnikatele - str. 93


12. Odkoupení předmětu pronájmu nájemcem při předčasném ukončení smlouvy o finančním leasingu - str. 104


13. Předčasné ukončení finančního leasingu bez převodu předmětu pronájmu do majetku nájemce - str. 119


14. Postoupení (cese) smlouvy o finančním leasingu - str. 127


15. Pořízení hmotného majetku na úvěr - str. 141


16. Hlavní kriteria při volbě mezi finančním leasingem a úvěrem - str. 149

Chcete se na něco zeptat?