Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy • správná tvorba, použití a čerpání • aktuální stav a novinky

Určeno pro:příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Cílem semináře je objasnit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu. Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů) a aktuálních změnách.

 • Fond kulturních a sociálních potřeb • Sociální fondy
 • rozdíl mezi fondem kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondem • základní právní předpisy
 • tvorba fondu • základní dokumenty a čerpání fondu
 • správné hospodaření s fondy
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy a aktuální informace o souvisejících právních předpisech
 • Hospodaření s fondy • vazby na změny zákonů
 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu a rozpočet
 • jednotlivá plnění z fondu (§ 4 – 14)
 • možnosti čerpání příspěvku • penzijní připojištění • doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • půjčky z fondu • sociální půjčky a výpomoci
 • dary
 • příspěvky na rekreaci • vitaminy • očkování
 • stravování
 • a další plnění…
 • spolupráce s odborovými organizacemi
 • příklady z praxe
 • upozornění na případy, kdy prostředky z fondů čerpal nelze
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16823
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat