GDPR (Obecné nařízení pro ochranu osobních údajů) v podmínkách bytového družstva a společenství vlastníků jednotek

Určeno pro: členy a účetní SVJ a BD, subjekty zajišťující správu domů a pro všechny zájemce o tuto problematiku

GDPR se samozřejmě vztahuje i na SVJ (společenství vlastníků jednotek) a BD (bytová družstva) a přináší mnoho nových povinností, které je nutné splňovat.
 • co je GDPR
 • základní pojmy – osobní údaj, citlivý osobní údaj, zpracování, správce osobních údajů, zpracovatel, vztahy mezi správcem a zpracovatelem, souhlas
 • základní zásady
 • povinnosti správce z pohledu GDPR – záznamy o činnostech zpracování, ohlašování případů narušení zabezpečení osobních údajů, smlouvy se zpracovatelem osobních údajů
 • práva subjektu údajů
 • kamery v bytových domech
 • analýza osobních údajů v bytovém družstvu a společenství vlastníků – kontrola zpracovávaných údajů a souhlasů s jejich zpracováním, kontrola smluv, nastavení vnitřních mechanismů ke zpracování osobních údajů a zabezpečení osobních údajů
 • záznam o činnostech v bytovém družstvu a společenství vlastníků
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. září 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16785
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 790 Kč Objednat