GDPR v podmínkách škol a školských zařízení • praktické zkušenosti z praxe

Určeno pro: vedoucí, mzdové a personální pracovníky všech školských zařízení

I škol se dotklo nové nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Určuje nakládání s osobními údaji dětí, žáků, studentů, pedagogů a zaměstnanců škol a školských zařízení.
 • představení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – první zkušenosti se zaváděním
 • zákon o zpracování osobních údajů
 • definice pojmů • osobní údaj • zvláštní kategorie osobních údajů • subjekt údajů • správce • zpracovatel • zpracování osobních údajů
 • zásady zpracování osobních údajů
 • právní důvody pro zpracování OÚ – praktické dopady
 • vymezení povinností správce a zpracovatele OÚ • princip odpovědnosti • záznamy o činnostech zpracování • princip založený na riziku - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů • povinnost ohlášení bezpečnostního incidentu • povinnost přijetí vhodných opatření správce • informační povinnost • povinnost umožnit subjektu údajů přístup k OÚ • sankce při porušení GDPR – co hrozí?
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • vymezení práv subjektu údajů • právo být informován o zpracování • právo na přístup k OÚ • právo na opravu OÚ • právo na výmaz OÚ • právo na přenositelnost OÚ • právo vznést námitku proti zpracování • právo nebýt předmětem profilování
 • novinky – e-privacy
 • ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16836
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat