GDPR v podmínkách škol a školských zařízení • praktické zkušenosti z praxe

Určeno pro: vedoucí, mzdové a personální pracovníky všech školských zařízení

I škol a se dotklo nové nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Určuje nakládání s osobními údaji dětí, žáků, studentů, pedagogů a zaměstnanců škol a školských zařízení.
 • představení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – první zkušenosti se zaváděním
 • zákon o zpracování osobních údajů
 • definice pojmů • osobní údaj • zvláštní kategorie osobních údajů • subjekt údajů • správce • zpracovatel • zpracování osobních údajů
 • zásady zpracování osobních údajů
 • právní důvody pro zpracování OÚ – praktické dopady
 • vymezení povinností správce a zpracovatele OÚ • princip odpovědnosti • záznamy o činnostech zpracování • princip založený na riziku - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů • povinnost ohlášení bezpečnostního incidentu • povinnost přijetí vhodných opatření správce • informační povinnost • povinnost umožnit subjektu údajů přístup k OÚ • sankce při porušení GDPR – co hrozí?
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • vymezení práv subjektu údajů • právo být informován o zpracování • právo na přístup k OÚ • právo na opravu OÚ • právo na výmaz OÚ • právo na přenositelnost OÚ • právo vznést námitku proti zpracování • právo nebýt předmětem profilování
 • novinky – e-privacy
 • ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16837
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat