GDPR v podmínkách škol a školských zařízení • praktické zkušenosti z praxe

Tento seminář byl bohužel zrušen

Určeno pro: vedoucí, mzdové a personální pracovníky všech školských zařízení

I škol se dotklo nové nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Určuje nakládání s osobními údaji dětí, žáků, studentů, pedagogů a zaměstnanců škol a školských zařízení.

 • Účastníci semináře obdrží zdarma publikaci "Praktický průvodce GDPR 2018" (ANAG 3/2018 v ceně 389,- Kč)
  • představení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – první zkušenosti se zaváděním
  • zákon o zpracování osobních údajů
  • definice pojmů • osobní údaj • zvláštní kategorie osobních údajů • subjekt údajů • správce • zpracovatel • zpracování osobních údajů
  • zásady zpracování osobních údajů
  • právní důvody pro zpracování OÚ – praktické dopady
  • vymezení povinností správce a zpracovatele OÚ • princip odpovědnosti • záznamy o činnostech zpracování • princip založený na riziku - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů • povinnost ohlášení bezpečnostního incidentu • povinnost přijetí vhodných opatření správce • informační povinnost • povinnost umožnit subjektu údajů přístup k OÚ • sankce při porušení GDPR – co hrozí?
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • vymezení práv subjektu údajů • právo být informován o zpracování • právo na přístup k OÚ • právo na opravu OÚ • právo na výmaz OÚ • právo na přenositelnost OÚ • právo vznést námitku proti zpracování • právo nebýt předmětem profilování
  • novinky – e-privacy
  • ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • diskuze • odpovědi na dotazy

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Informace

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

  Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
  • Datum konání: 12. prosince 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16838
  • Stav: Zrušeno
  Cena: 1 980 Kč