Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků

Autor: Hana Bohušová

  • Kód produktu: 52525
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 306
  • Vazba: brož.
  • ISBN: 978-80-7357-366-9
  • Vaše cena s DPH: 395 Kč
ks
    V prodeji
Předmětem publikace jsou všeobecně uznávané účetní principy, základní účetní kategorie a podmínky jejich uznatelnosti z pohledu Mezinárodních účetních standardů a dále přístupy k sestavování finančních výkazů malých a středních podniků.Velká pozornost je věnována základní filozofii mezinárodního účetního výkaznictví, která je představována Koncepčním rámcem. V dalších částech se již publikace zaměřuje na konkrétní IAS a IFRS. Jedná se především o oceňování, zachycování a vykazování dlouhodobého majetku včetně majetku pořízeného formou leasingu, dále zásoby, výnosy, rezervy, daně z příjmů, zaměstnanecké požitky, dotace apod. Významné odlišnosti od české právní úpravy jsou demonstrovány prostřednictvím celé řady názorných příkladů.Samostatná část je věnována vysoce aktuální problematice – harmonizaci účetního výkaznictví malých a středních podniků (SME).

Chcete se na něco zeptat?