Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních 2017 /2018 • správné postupy v praxi

Určeno pro:účetní a ekonomické pracovníky, pracovníky účetních firem a pro ekonomické a daňové poradce

Cíl: rozlišovat jednotlivé pojmy související s nehmotným a hmotným majetkem, porozumět významu a správnému postupu při účetním a daňovém odpisu a pochopit rozdílnost postupu v účetnictví a u jednotlivých daní

 • současná platná legislativa • hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a po změnách v zákoně o daních z příjmů 2018
 • rozdělení hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • pořízení hmotného majetku a jeho evidence
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • vztah daňových a účetních odpis • možnosti přerušení odpisování • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování • jednotlivé způsoby odpisování
 • způsoby vyřazení hmotného majetku • právo stavby • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • daňové odpisy u neziskových organizací
 • vliv dotací a darů na stanovení vstupní ceny
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví • kategorie hmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku
 • změny v novele zákona o daních z příjmů týkající se hmotného a nehmotného majetku
 • hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
 • ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a pro účely daňových odpisů
 • účetní a daňové odpisy a jejich vztah
 • zatřídění majetku pro účely odpisování
 • vyřazení majetku, příklady účtování
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • !!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16584
Cena: 1 980 Kč Objednat