Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních 2017/2018

strong>Určeno pro:ekonomické, účetní a daňové pracovníky

Seminář je zaměřen na oblast účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na poslední změny a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

 • Dlouhodobý majetek v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů • hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
 • praktické problémy týkající se majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem
 • obsahové vymezení • pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
 • vybrané interpretace Národní účetní rady vztahující se k majetku
 • opravy a údržba • modernizace a rekonstrukce hmotného majetku • technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
 • účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku • majetek vyloučený z odpisování • majetek získaný jako bezúplatný příjem
 • vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice)
 • vybrané body z Pokynu D-22 vztahující se k této problematice
 • Dlouhodobý majetek v zákoně o DPH
 • vymezení dlouhodobého majetku
 • dodání a nájem nemovité věci
 • použití majetku i pro jiné účely než podnikání • úprava odpočtu DPH
 • změny v této oblasti
 • vybrané judikáty vztahující se k majetku
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • !!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018!!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 10. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16567
Cena: 1 980 Kč Objednat