Hodnocení pracovníků • správné principy, postupy a kritéria – jak má vedoucí hodnotit

Určeno pro: vedoucí pracovníky všech organizací, manažery, kteří hodnotí podřízené a chtějí získat praktické rady a zkušenosti

Absolvováním semináře se naučíte jak správně hodnotit zaměstnance a využívat toto hodnocení k jejich účinné motivaci.
 • co je to pracovní hodnocení
 • metody hodnocení • verbální metoda, posuzovací stupnice, kombinace metod
 • výhody a nevýhody jednotlivých metod
 • základní hodnotící kategorie
 • než začnete hodnotit
 • chyby hodnotitelů při hodnocení zaměstnanců
 • tři fáze procesu hodnocení
 • jak probíhá příprava na pohovor
 • zásady hodnotícího pohovoru
 • psychologické pasti při hodnocení
 • shrnutí hodnocení
 • využití výsledků hodnocení
 • jaké pracovní výkony hodnotit
 • úrovně hodnocení výkonu
 • pomůcky pro systematické hodnocení
 • hodnocení dle kompetenčního modelu
 • čeho je nutné se vyvarovat
 • praktické příklady v průběhu semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy a jejich řešení

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. září 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16790
Cena: 1 980 Kč Objednat