Hospodaření s majetkem u PO zřízených ÚSC pro zřizovatele

Určeno pro: vedoucí a účetní pracovníky PO

 • Výklad legislativy platné v r. 2018 týkající se podmínek účetní evidence majetku • daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele • oprávnění nakládat s majetkem atd.
 • Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. - majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele • úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem • povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.
 • Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti • důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti • časté chyby
 • Formy zajištění reprodukce potřebného majetku • postavení zřizovatele v zajištění financování • omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím
 • Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p.o. i u zřizovatele
 • Aplikace ČÚS č. 708 • účetní odpisy majetku • doba odepisování u p.o. • zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů • úloha zřizovatele
 • Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o. • změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů pro r. 2018 • související významné změny ve financování – investiční příspěvky
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16873
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat