Hospodaření s majetkem u PO zřízených ÚSC pro zřizovatele

Určeno pro: vedoucí a účetní pracovníky PO

 • Výklad legislativy platné v r. 2018 týkající se podmínek účetní evidence majetku • daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele • oprávnění nakládat s majetkem atd.
 • Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. - majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele • úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem • povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.
 • Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti • důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti • časté chyby
 • Formy zajištění reprodukce potřebného majetku • postavení zřizovatele v zajištění financování • omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím
 • Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p.o. i u zřizovatele
 • Aplikace ČÚS č. 708 • účetní odpisy majetku • doba odepisování u p.o. • zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů • úloha zřizovatele
 • Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o. • změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů pro r. 2018 • související významné změny ve financování – investiční příspěvky
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16873
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat