Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky, pracovníky účetních a poradenských společností, pro majitele firem

 • Cíl: seznámení s cíli, postupy a povonnostmi při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů, získat návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla k vypořádání se s nedostatky zjištěnými při provádění inventarizace.
 • Přihláška

  Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 25. října 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16870
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 1 980 Kč Objednat