Inzerci je možné zveřejnit na inzertních plochách v odborných publikacích a časopisech a také na webových stránkách společnosti.

 

Bližší informace pro zájemce o inzerci v odborných publikacích, odborných časopisech a na webu je možné získat na tel. čísle 585 757 444, p. Soňa Juránková.

 

Po konzultaci nabízíme také vkládanou inzerci za cenu cca 2,50 Kč bez DPH za kus.

 

 

Technické Podmínky pro dodání podkladů na inzerci

Barevný prostor                           CMYK, či stupně šedi (černobílá)

Technika tisku:                            rotační ofset

DTP zpracování:                          PC – InDesing CS3

Press výstup:                              CTP 

                                          

 Hotové podklady

 – na médiích: disketa 3,5“, média: ZIP, CD-R (WR), DVD
    + náhled v PDF

Formát z počítačů PC:
PDF – tiskový formát, InDesing CS3  + fonty použité v jednotlivých aplikacích, Adobe Photoshop, Corel Draw 11 (fonty v křivkách)


 Nehotové podklady

1. text (editor T602, Word)

2. kvalitní fotografické předlohy

3. loga vytištěná laser. tiskárnou, velikost 1:1

Nepřijímáme loga ani grafické podklady z faxu či internetu. Nekvalitní podklady jako kopie z rozmnožovacích strojů, vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných tiskáren, rastrované fotografie atd. budou přijaty až po osobní dohodě s grafikem a mohou být odmítnuty. Za dodatečné úpravy nebo za celkové přepracování podkladů budou účtovány příplatky.

Vyhrazujeme si právo nepřijmout podklady neodpovídající technickým požadavkům. Neručíme za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných podkladů.

 

 

ČasopisY

 Předání podkladů

Mzdová účetní – 20. den v měsíci před požadovaným číslem.

Praktická personalistika 5. den v měsíci před požadovaným dvojčíslem.
Účetní a daně 1. den v měsíci před požadovaným číslem.

 

 Ceník