Inzerce

Inzerci je možné zveřejnit na inzertních plochách v odborných publikacích a časopisech a také na webových stránkách společnosti.
Bližší informace pro zájemce o inzerci v odborných publikacích, odborných časopisech a na webu je možné získat na tel. čísle 585 757 444 (Soňa Juránková) nebo na e-mailu jurankova@anag.cz.
Po konzultaci nabízíme také vkládanou inzerci za cenu cca 2,50 Kč/ks bez DPH.

Technické podmínky pro dodání podkladů na inzerci

Barevný prostor: CMYK, či stupně šedi (černobílá)
Technika tisku:  rotační ofset
DTP zpracování: PC – InDesing CS6
Press výstup:  CTP

Hotové podklady

Hotové podklady přijímáme vypálené na CD-R/RW, DVD-R/RW, uložené na USB či externích HDD nebo na online úložištích, popř. po předchozí domluvě e-mailem.

Formát z počítačů PC:

PDF – tiskový formát; InDesing CS6 + fonty použité v jednotlivých aplikacích; Adobe Photoshop; Corel Draw (fonty v křivkách)

Nehotové podklady

  1. text (MS Word, OpenOffice / LibreOffice ODT)
  2. kvalitní fotografické předlohy
  3. loga vytištěná laserovou tiskárnou, velikost 1:1

Nepřijímáme loga ani grafické podklady z faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z kopírek, vizitky či dopisní papíry, výstupy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované fotografie atd. budou přijaty až po osobní dohodě s grafikem a mohou být odmítnuty. Za dodatečné úpravy nebo za celkové přepracování podkladů budou účtovány příplatky.

Vyhrazujeme si právo nepřijmout podklady neodpovídající technickým požadavkům.
Neručíme za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo za jiné skryté vady dodaných podkladů.

Časopisy

Termíny předání podkladů

Mzdová účetní – 20. den v měsíci před požadovaným číslem.
Praktická personalistika – 5. den v měsíci před požadovaným dvojčíslem.
Účetní a daně – 1. den v měsíci před požadovaným číslem.

Ceník inzerce

Ceny jsou orientační - konkrétní cenovou nabídku s Vámi dojedná Soňa Juránková na tel. čísle 585 757 444 (Soňa Juránková) nebo na e-mailu jurankova@anag.cz.

Ceník inzerce