Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance

Autor: Libuše Neščáková

 • Kód produktu: 89308
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4038-6
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 89 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -9 Kč
 • Vaše cena s DPH: 80 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Skončení pracovního poměru je jedním z nejčastěji používaných procesů v rámci personálního řízení a pracovního práva. Ale i přesto, že je v praxi tak často aplikováno, stále v této oblasti vznikají mnohačetná pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i soudní žaloby na neplatnost skončení pracovního poměru. Publikace provádí čtenáře problematikou a provazuje aplikaci nového zákoníku práce v těchto ustanoveních s běžnou personální praxí. Publikace nenahrává ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům. Snaží se objektivně reagovat na mnohdy nepříjemnou situaci, kdy jedna či druhá strana chce skončit pracovní poměr. Ukazuje zákonná ustanovení pracovního práva na praktických ukázkách, ale i pomocí široké škály vzorových formulářů a dokumentů. Předností této publikace je především maximální provázanost teoretických východisek s bohatou manažerskou a lektorskou praxí autorky a zároveň se zkušenostmi uplatnění poznatků v rámci řešení pracovněprávních sporů.OBSAH:Zkratky 9

Předmluva 11

1. Úvod do problematiky 13

1.1 Vymezení pojmů 13

1.2 Účastníci právních vztahů 14

2. Základní pojmy 16

2.1 Jednostranné právní úkony 16

2.2 Oboustranné právní úkony 17

2.3 Zákonné automaty 18

2.4 Smluvní volnost a skončení pracovního poměru 18

3. Skončení pracovního poměru 19

3.1 Způsoby a důvody skončení 19

3.1.1 Dohoda 22

3.1.1.1 Dohoda z organizačních důvodů 31

3.1.1.2 Změna dohodnutých podmínek 33

3.1.2 Odstoupení od pracovní smlouvy 35

3.1.3 Zrušení ve zkušební době 37

3.1.3.1 Zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnance 37

3.1.3.2 Zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnavatele 39

3.1.4 Výpověď 45

3.1.4.1 Výpověď ze strany zaměstnance 45

3.1.4.2 Výpověď ze strany zaměstnavatele 48

3.1.4.3 Výpovědní důvody 48

3.1.4.4 Výpovědní doba 69

3.1.4.5 Náhradní volno ve výpovědní době 69

3.1.5 Okamžité zrušení pracovního poměru 73

3.1.5.1 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance 73

3.1.5.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 77

3.1.6 Hromadné propouštění 81

3.1.7 Uplynutí sjednané doby 85

3.1.8 Ostatní zákonné automaty 87

3.1.8.1 Povolení k pobytu 87

3.1.8.2 Povolení k zaměstnání 87

3.1.8.3 Vyhoštění 87

3.1.8.4 Smrt zaměstnance 87

3.1.8.5 Smrt zaměstnavatele 87

4. Přechod práv a povinností 89

4.1 Skončení pracovního poměru před dnem přechodu práv 89

4.2 Skončení pracovního poměru po dni přechodu práv 89

5. Odstupné, odchodné, přiměřené peněžní vyrovnání 95

5.1 Odstupné 95

5.1.1 Odstupné – organizační důvody 95

5.1.2 Odstupné – zdravotní důvody 96

5.1.3 Odstupné – přechod práv 96

5.1.4 Vrácení vyplaceného odstupného 96

5.2 Odchodné 96

5.3 Přiměřené peněžní vyrovnání 97

6. Počítání času 98

6.1 Doba 98

6.2 Lhůta 99

7. Doručování písemností 101

7.1 Prostředky elektronické komunikace 101

7.2 Držitelem poštovní licence 101

7.3 Osobně 102

8. Neplatné rozvázání pracovního poměru 104

8.1 Kdy nastává 104

8.1.1 Relativní neplatnost 105

8.1.2 Absolutní neplatnost 106

8.2 Jak se zachovat při neplatném rozvázání pracovního poměru 106

8.2.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 108

8.2.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance 108

9. Moderační právo soudu 112

10. Informování a projednávání skončení pracovního poměru s dalšími subjekty 114

10.1 Projednávání se zaměstnanci 114

10.2 Projednávání s odborovou organizací 114

11. Nemoc a skončení pracovního poměru 116

11.1 Nemoc zaměstnance a zkušební doba 116

11.2 Nemoc zaměstnance a výpověď 117

11.3 Problematické příklady souběhu skončení pracovního poměru a nemoci 117

12. Skončení pracovního poměru agenturního zaměstnance 119

12.1 Trojstrannost agenturního zaměstnávání 119

12.2 Flexibilita agenturního zaměstnávání 119

12.3 Rovný přístup v agenturním zaměstnávání 120

12.4 Problémy s odpovědností za škodu 123

13. Skončení pracovního poměru osob se zdravotním postižením 125

14. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 127

14.1 Dokládání uplatněných mzdových nároků 128

14.2 Vrácení neoprávněně vyplacených mzdových nároků 129

15. Pracovní poměr skončil a co dál? 130

15.1 A co dál? Z pohledu zaměstnance 130

15.1.1 Zdravotní pojištění 130

15.1.2 Evidence uchazeče o zaměstnání 136

15.1.3 Nástup k jinému zaměstnavateli 144

15.1.3.1 Přenesení nároku na dovolenou 150

15.1.3.2 Listiny z předchozího zaměstnání 150

15.1.4 Vlastní podnikatelská činnost 151

15.1.4.1 Podnikání – OSVČ 151

15.1.4.2 Obchodní společnosti 154

15.1.4.3 Družstvo 155

15.1.4.4 Podpora a dotace 155

15.1.4.5 Konkurenční doložka 156

15.1.5 Sociální nouze 158

15.1.5.1 Státní sociální podpora 158

15.1.5.2 Kdy mám nárok a na jaké na dávky 159

15.1.5.3 Životní a existenční minimum 160

15.2 A co dál? Z pohledu zaměstnavatele 161

15.2.1 Osobní spis zaměstnance 162

15.2.1.1 Osobní údaje zaměstnance 163

15.2.1.2 Smluvní dokumenty 163

15.2.1.3 Práce a chování zaměstnance 163

15.2.1.4 Přiznané příjmy, požitky a bonusy a jejich změny 163

15.2.1.5 Základní ujednání o pracovní době zaměstnance 164

15.2.2 Proúčtování vzájemných závazků 167

15.2.2.1 Potvrzení o zaměstnání 167

15.2.2.2 Další potvrzení a oznamovací povinnosti zaměstnavatele 168

15.2.2.3 Výstupní lékařská prohlídka 168

15.2.2.4 Výstupní list 168

15.2.2.5 Pracovní posudek 169

15.2.3 Exekuce odcházejícího zaměstnance 169

Závěr 171

Použitá literatura 172

Chcete se na něco zeptat?