Již 12. aktualizované vydání titulu Cestovní náhrady podle zákoníku práce

12. 01. 2018

Již 12. aktualizované vydání titulu Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018 již v prodeji! Publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018 na jednotlivých příkladech formou dotazů a odpovědí demonstruje zákonný postup pro zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákon, a současně aby nedocházelo k jeho porušování. Pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného, apod. Pozornost je věnována i různým výkladům, které nejsou v souladu se zákoníkem práce, a uživatelům je doporučen správný postup při řešení sledované problematiky. Součástí publikace jsou také nové prováděcí předpisy platné pro rok 2018, včetně úplného znění části sedmé zákoníku práce a na ni navazujících paragrafů.