Křehký pacient a primární péče

Autor: Kalvach Zdeněk, Čeledová Libuše, Holmerová Iva, Jirák Roman, Zavázalová Helena, Wija Petr a kolektiv

  • Kód produktu: 89036
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 400
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4026-3
  • Datum vydání: leden 2012
  • Vaše cena s DPH: 645 Kč
ks
    V prodeji

Publikace poprvé u nás zveřejňuje komplexní přístup ke znevýhodněným, křehkým, závislým lidem se závažným zdravotním postižením. Seznamuje tak odbornou veřejnost s postupně se vyvíjející koncepcí dlouhodobé péče (long-term care, LTC), kterou se mezinárodní společenství snaží v duchu nejlepších humanistických tradic a s využitím moderních medicínských i technických možností zajistit těmto "lidem v ohrožení" kvalitní život, a to pokud možno v přirozeném domácím prostředí asistovaném komunitními službami. Publikace reaguje a uvádí do praxe doporučení EU z posledních let.

Kniha je praktickou příručkou, ve které jsou uvedeny nezbytné teoretické podklady a která představuje odborníkům služby a formy péče odpovídající konkrétním potřebám.

Kniha je určena především praktickým lékařům, lékařům v následné péči a geriatrům. Může však pomoci také všem ostatním profesím zapojeným do dlouhodobé péče, v neposlední řadě zodpovědným klientům a jejich rodinám a také orgánům místní správy a samosprávy k pochopení toho, že by v rámci své působnosti měly vytvářet podmínky pro dostupnost určitých služeb.

Chcete se na něco zeptat?