Listina základních práv a svobod - komentář

Autor: Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv

 • Kód produktu: 52954
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 932
 • Vazba: váz. plátno, B5
 • ISBN: 978-80-7357-750-6
 • Datum vydání: březen 2012
 • Běžná cena s DPH: 1 563 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -234 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 329 Kč
ks
  Sleva

Významné dílo z oblasti ústavního práva


V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k Listině základních práv a svobod tak zaplňuje dlouho zející mezeru na knižním trhu.


Autoři komentáře působí u nejvyšších soudních institucí, zejména na Ústavním soudu a na katedrách ústavního práva pražské i brněnské právnické fakulty.


Snahou autorů bylo podat nikoliv jen izolovaný výklad ustanovení Listiny, ale uvádět jej v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se tak rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního soudu, ale také s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a dalších mezinárodních judiciálních, kvazijudiciálních či poradních orgánů. Výklad se často opírá o srovnání se zahraničními katalogy lidských práv a o judikaturu ústavních soudů evropských zemí.
Z předmluvy Petra Pitharta, místopředsedy Senátu PČR:


„...Máme před sebou důkladnou komentátorskou práci třinácti autorů. Vyšli podle mého z toho, že bez rozvinuté kultury (techniky) všech možných výkladů, bez hlubokého porozumění textům Listin apod. a bez vůle ke konstrukci institucionálních prostředků, kterými lze dodržování základních práv a svobod vymáhat, vynucovat, zůstávají všechny podobné texty bezmocnými výkřiky po svobodě a spravedlnosti. Anebo nabubřelým pokrytectvím států se špatným svědomím - jestli něco takového státy mohou mít.


Tato rozsáhlá kolektivní práce vesměs mladých autorů se na domácím materiálu v České republice platné Listiny základních práv a svobod věnuje především prvnímu předpokladu. Není ale jen pokusem o hledání významu slov a vět. Je také podrobným líčením vzniku, kontextů, judikatury, přesahů k literatuře.


Je to dílo imponující nejen rozsahem. Nabízí se také jako dílo svrchovaně užitečné ‚pro školu a dům‘: pro právní vědu i pro každodenní praxi spravování obcí i státu..."


 


OBSAH knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/LISTINA_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?