Makroekonomie - teorie a praxi

Autor: Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Dana Stará

 • Kód produktu: 60637
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 223
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7380-492-3
 • Datum vydání: duben 2014
 • Běžná cena s DPH: 260 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -26 Kč
 • Vaše cena s DPH: 234 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Tato publikace představuje souhrn základních kapitol vybraných ekonomických teorií, na které je pochopitelně možné dále navazovat hlubšími a složitějšími teoriemi a analýzami. Nemá za cíl představit podrobné a rozsáhle makroekonomické principy a teorie, nýbrž umožňuje prvotně pochopit principy fungování ekonomiky jako celku. Kniha vychází z charakteristiky základních makroekonomických subjektů, jejich úlohy v ekonomice a vztahy mezi nimi. Jsou zde vysvětleny nejužívanější makroekonomické ukazatele, zestručněné metody výpočtu a u vybraných také data vztažená k České republice. Vysvětlen je princip a význam národních účtů a hned na úvod seznámení s teorií hospodářské politiky jako základ pro další rozebíranou problematiku. Vedle kapitol věnovaných problematice, jejíž znalost je podstatná ryze pro ekonomy, jsou zde rozebrána i taková témata, jako inflace, nezaměstnanost, platební bilance, nástroje užívané centrální bankou, průběh hospodářského cyklu, podmínky členství v Evropské měnové unii – tedy témata, jejichž pochopení je přínosem i při rozhodování běžných lidí, kteří se vývojem ekonomiky profesionálně nezaobírají, ale nicméně jsou jím každodenně ovlivněni a pomohou tak lépe porozumět tomu, co se kolem nich děje a čeho jsou součástí.

Chcete se na něco zeptat?