Manažerské účetnictví - Nástroje a metody (2. aktualizované a přepracované vydání)

Autor: Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, jaroslav Wagner, Petr Petera

 • Kód produktu: 65494
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 404
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7478-743-0
 • Datum vydání: duben 2015
 • Běžná cena s DPH: 565 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: 68 Kč
 • Vaše cena s DPH: 497 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Kniha ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, příjmů a výdajů). Kniha se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které již tradičně manažerské účetnictví používá, ale i o vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti těchto informací, jejich možných variantních řešení. Pochopení textu vyžaduje základní znalosti obecných účetních metod a principů, finančního účetnictví a finančního řízení. Obecný výklad jednotlivých témat je v textu doplněn řešenými příklady, které by měly usnadnit pochopení konkrétní problematiky a měly by být zároveň i vodítkem pro vlastní návrh řešení.
Publikace je určena všem, kteří se zajímají o tuto problematiku, zejména řídicím pracovníkům, kteří pro svoji činnost potřebují kvalitní systém informací, a specialistům v oblasti controllingu, účetnictví, finančního řízení a finanční analýzy, kteří připravují řídicím pracovníkům účetní informace pro řešení jejich rozhodovacích úloh.

Chcete se na něco zeptat?