Metody aktivního vyučování

Autor: Dagmar Sitná

  • Kód produktu: 17530
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 152
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7367-246-1
  • Vaše cena s DPH: 207 Kč
ks
    V prodeji

Spolupráce žáků ve skupinách

Rámcové vzdělávací plány tvoří pouze "obecný rámec" vzdělávání, stanovující základní obsah výuky a vzdělávací kompetence s tím, že vlastní náplň vzdělávání, způsoby a formy předkládání učiva se ponechávají na učiteli. Příkladem vhodných, efektivních a na žáka orientovaných vyučovacích metod jsou metody aktivního učení formou spolupráce žáků ve skupinách. První část seznamuje se základní charakteristikou těchto metod, s principy jejich přípravy, zásadami vedení vyučovacích hodin a hodnocením práce žáků.

Druhá část obsahuje jednotlivé vyučovací metody (např. brainstorming, hraní rolí, případová studie, mentální mapování) spolu s praktickým návodem na jejich přípravu, vedení a hodnocení. U každé vyučovací metody jsou připojeny návrhy na vhodná pracovní témata.

Publikace je určena učitelům všech typů škol a studentům pedagogiky.Chcete se na něco zeptat?