MISTR - manažer mezi dvěma mlýnskými kameny • příprava pro vedoucí pracovníky a mistry • dvoudenní kurz 4. 10. a 6. 11. 2018

Určeno pro: pro mistry a vedoucí pracovníky, ale nejen pro ně, pro všechny, kteří mají zájem si ověřit a konfrontovat svoje styly vedení lidí s ostatními účastníky • dvoudenní kurz • 4. 10. a 6. 11. 2018

 • vést nebo řídit?
 • porovnání starých a nových přístupů
 • empatie
 • vedení • řízení a rozhodování
 • strategie kariéry
 • styly a vedení
 • kouč • mediátor • mentor
 • zásady pro vedení lidí
 • vzájemná otevřenost a informovanost
 • sebeuvědomění
 • hodnocení zaměstnanců
 • Ego
 • ŠÉF • co je šéf • kdo je šéf • jak funguje šéf • typy šéfů
 • krizový manažer
 • blízké vztahy na pracovišti
 • jak vybírat podřízené
 • loajalita
 • týmová práce
 • Porady • jejich vedení a řízení
 • motivace zaměstnanců • jak správně motivovat
 • delegování pravomoci
 • v průběhu semináře praktická cvičení pro mistry, vedoucí pracovníky, videoukázky
 • seminář je realizován interaktivní formou, kdy si v rámci témat vyměňují účastníci svoje zkušenosti, pokud vyvstane ze strany účastníků přání, jsou řešeny i jejich problémy z pohledu lektora a ostatních zúčastněných
 • pro každého účastníka semináře je připravena ZDARMA kniha "Mistr manažer mezi dvěma mlýnskými kameny, aneb co by měl znát každý vedoucí", jejímž autorem je lektor Jiří Halík
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu a pracovní materiály vypracované lektorem

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16817
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 190 Kč Objednat