Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH • Facebook, Google, UBER, AirBnB, Amazon, eBay

Určeno pro: podnikatele využívající výše uvedených platforem v rámci svého prodeje či marketingu a účetní firmy zpracovávající tyto transakce v daních a účetnictví

Cíl semináře: Stále více tuzemských podnikatelů využívá služeb výše uvedených platforem. Jde buď o jejich využití jako komunikačního a prodejního kanálu, díky kterému se velmi často snaží dostat do zahraničí anebo využívají placených reklamních služeb. Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí. V praxi se totiž velmi často setkávám s odpovědí „nevím jak mám uplatnit DPH, protože oni neposílají žádné faktury“. To bohužel není adekvátní výmluva...

Anotace semináře:

 • E-commerce a jeho zapracování do směrnice k DPH • přehled změn od roku 2019 a schválené změny od roku 2021
 • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
 • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay
 • Služby s přeshraničním prvkem • přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
 • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, prodej přes platformy ve třetích zemích
 • Reklama na FB a Google – daňově včetně obsahu daňových dokladů
 • UBER u smluvních partnerů a zákazníků • účetně • daňově
 • AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů • účetně a daňově
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. dubna 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16964
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat