Ano, e-knihu zakoupenou prostřednictvím internetového knihkupectví ANAG je možné pro vlastní potřebu bez problému vytisknout. Není však dovoleno tuto kopii vytvořenou pro vlastní potřebu poskytovat další osobě.