Mzdová a personální agenda v teorii i příkladech, novinky pro rok 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a všechny další zájemce o získání aktuálních informací souvisejících se změnami ve mzdové oblasti v roce 2018 a 2019

 • změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2018/2019 • výklad a praktický příklad
 • na semináři budou podrobně probrány veškeré novely zákonů související se mzdami a personalistikou
 • minimální a zaručená mzda • aktuální stav • dopad do mzdové praxe
 • změny v oblasti daně z příjmů • dopad do mzdové oblasti
 • slevy a daňové zvýhodnění aktuálně
 • životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
 • aktuální tiskopisy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • srážková daň
 • změny v zákoně o nemocenském pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu
 • srážky ze mzdy
 • praktické příklady
 • aktuality ke dni konání semináře a očekávaný vývoj v roce 2019
 • diskuse • odpovědi na dotazy
 • Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Informace

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

  Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 24. října 2018, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 16820
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 1 980 Kč Objednat