Mzdová problematika • zásadní změny v roce 2019

Určen pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace

Cíl semináře: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát

Program semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů.

Změny v zákoně o zaměstnanosti

 • povinnosti zaměstnavatelů
 • evidence o zaměstnávání cizinců
 • agenturní zaměstnanci
 • plnění povinného podílu

Změny ve zdravotním pojištění

 • OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění
 • osoba bez zdanitelných příjmů, osoby za které platí pojistné stát
 • princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ

Změny v nemocenském pojištění

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah 3.000 Kč 
 • vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše
 • nové redukční hranice • ochranná lhůta • podpůrčí doba • dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce

Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro průměrný výdělek • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení
 • náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby
 • možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců • co může zaměstnavatel kontrolovat • možné postihy • povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti

Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě

 • stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy • maximální vyměřovací základ
 • minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ
 • OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 • slevy na dani od roku 2019
 • uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně
 • nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti
 • dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti

Výpočet srážek ze mzdy

 • nové nezabavitelné částky
 • Zákon o insolvenci • pořadí prováděných srážek • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost

Náhrady cestovních výdajů, nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném

Další aktuální informace dle platné  legislativy

Diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15357
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat