Mzdové účetnictví 2014 - praktický průvodce

Autor: Vybíhal Václav a kolektiv

 • Kód produktu: 89526
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 464
 • Vazba: krožková, 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5120-7
 • Datum vydání: leden 2014
 • Běžná cena s DPH: 449 Kč
 • Sleva: 12%
 • Ušetříte: -54 Kč
 • Vaše cena s DPH: 395 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2014 v souladu s novelami zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací novelizovaných předpisů a se zapracováním všech legislativních změn. Předností knihy je přehledné a praktické zpracování odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů.Z obsahu
Předmluva 9

Seznam použitých zkratek 10

1. Role mzdových účetních ve firmě 11

2. Pracovní právo a zaměstnanost 19

2.1 Právní předpisy 19

2.2 Pracovněprávní vztahy 20

2.3 Vznik pracovního poměru 24

2.4 Změny pracovního poměru 30

2.5 Skončení pracovního poměru 33

2.6 Práce konané mimo pracovní poměr 43

2.7 Pracovní doba 44

2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 58

2.9 Překážky v práci 63

2.10 Zaměstnanost 70

3. Mzdová problematika 85

3.1 Právní předpisy 85

3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn 86

3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků 88

3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění 104

3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu 107

3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období 114

3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech 115

3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2011 a 2012 120

4. Veřejné zdravotní pojištění 136

4.1 Právní předpisy 136

4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce 136

4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného 139

4.4 Povinnosti pojištěnců 143

4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu 146

4.6 Pojistné 149

5. Pojistné na sociální zabezpečení 165

5.1 Právní předpisy a charakteristika 165

5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období 165

5.3 Poplatníci pojistného 170

5.4 Vyměřovací základ 172

5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného 179

5.6 Sankční platby 180

5.7 Pojistné na důchodové spoření 183

6. Důchodové pojištění 187

6.1 Právní předpisy 187

6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 187

6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) 192

6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů 194

6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP 205

6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění 209

6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k poživatelům důchodů 210

6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance 211

6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění 212

6.10 Dávky důchodového pojištění 215

6.11 Důchody po vstupu ČR do EU 243

7. Nemocenské pojištění 246

7.1 Právní předpisy a charakteristika 246

7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců 246

7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ 255

7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 256

7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období 256

7.6 Vyloučené dny 260

7.7 Dávky nemocenského pojištění 260

7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění 270

7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění 272

7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti 272

7.11 Vyplácení dávek 274

8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 276

8.1 Příjmy ze závislé činnosti 277

8.2 Funkční požitky 279

8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti 279

8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec 280

8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 281

8.6 Příjmy od daně osvobozené 282

8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 288

8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 289

8.9 Nezdanitelná část základu daně 294

8.10 Slevy na dani 300

8.11 Ostatní slevy na dani 302

8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) 304

8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění 309

9. Náhrady cestovních výdajů 313

9.1 Právní předpisy 313

9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) 314

9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad 318

9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře 324

9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů 353

9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře 356

9.7 Paušalizace náhrad 364

9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů 366

10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím 368

10.1 Právní předpisy 368

10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci 369

10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev 371

10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění 371

10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 372

10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 373

10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 373

11. Státní sociální podpora 376

11.1 Právní předpisy 376

11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek 378

11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování 396

12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi 409

12.1 Právní předpisy 409

12.2 Pojmový aparát dávek 409

12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi 414

13. Státní sociální péče 419

13.1 Právní předpisy 419

13.2 Dávky pěstounské péče 419

13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 423

13.4 Příspěvek na péči 426

14. Přílohy 429

Chcete se na něco zeptat?