Mzdy v kostce pro personalisty, vedoucí pracovníky a mzdové účetní • jasně, stručně, přehledně a aktuálně ke dni konání semináře

Určeno pro: mzdové účetní i začínající, pro personalisty a vedoucí pracovníky

 • do obsahu semináře jsou zahrnuty změny platné od 1. 1. 2018
 • mzda a její struktura
 • minimální a zaručená mzda
 • práce s fondem pracovní doby • nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • příplatky za přesčas • čerpání náhradního volna
 • dovolená • stanovení nároku • čerpání • krácení • převody rok 2018
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce z hlediska ZP a vzniku pojištění
 • nezbytné minimum ze zdravotního pojištění • výše pojištění, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, minimální vyměřovací základ, volna bez náhrady příjmu, registrace, vznik a zánik pojištění,nutné doklady, principy pojištění v rámci EU, co v případech, kdy zaměstnanec nedosahuje minimální mzdu z důvodu menšího rozsahu práce
 • nezbytné minimum z nemocenského pojištění • výše pojištění, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, podmínky a druhy dávek, vznik a zánik pojištění, OL, podpůrčí doba, zaměstnání malého rozsahu, náhrada mzdy v době nemoci, fiktivní rozvrhy pracovní doby, náhrada mzdy některé problémy v praxi – noční směny
 • základní minimum ze zdaňování mezd • základní principy ve zdaňování mezd, slevy na dani, práce s daňovým prohlášením, nutné doklady
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16794
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat