Mzdy v kostce pro personalisty, vedoucí pracovníky a mzdové účetní • jasně, stručně, přehledně a aktuálně ke dni konání semináře

Určeno pro: mzdové účetní i začínající, pro personalisty a vedoucí pracovníky

 • do obsahu semináře jsou zahrnuty změny platné od 1. 1. 2018
 • mzda a její struktura
 • minimální a zaručená mzda
 • práce s fondem pracovní doby • nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • příplatky za přesčas • čerpání náhradního volna
 • dovolená • stanovení nároku • čerpání • krácení • převody rok 2018
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce z hlediska ZP a vzniku pojištění
 • nezbytné minimum ze zdravotního pojištění • výše pojištění, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, minimální vyměřovací základ, volna bez náhrady příjmu, registrace, vznik a zánik pojištění,nutné doklady, principy pojištění v rámci EU, co v případech, kdy zaměstnanec nedosahuje minimální mzdu z důvodu menšího rozsahu práce
 • nezbytné minimum z nemocenského pojištění • výše pojištění, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, podmínky a druhy dávek, vznik a zánik pojištění, OL, podpůrčí doba, zaměstnání malého rozsahu, náhrada mzdy v době nemoci, fiktivní rozvrhy pracovní doby, náhrada mzdy některé problémy v praxi – noční směny
 • základní minimum ze zdaňování mezd • základní principy ve zdaňování mezd, slevy na dani, práce s daňovým prohlášením, nutné doklady
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16794
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat