Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - Aktuální otázky

Autor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

 • Kód produktu: 66043
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 88
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7598-092-2
 • Datum vydání: září 2018
 • Běžná cena s DPH: 195 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 176 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

V knize se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.

Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až (a zda vůbec) jejich problém vyřeší judikatura.

V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani doktrínou a judikaturou nedořešené otázky z právní praxe. Postupuje přitom tak, že shromažďuje a uvádí názory dosud publikované v různých zdrojích (od komentářů přes monografie k odborným článkům a dalším pramenům) ke konkrétním otázkám. Tyto názory pak shrnuje a připojuje k nim vlastní komentář a na logických argumentech postavený vlastní závěr, jenž dává stručnou a jasnou odpověď či návod k řešení dané otázky.

Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě srovnávacího komentáře k občanskému zákoníku pro ASPI.

"Myšlenky, na nichž stavím předložené dílo, jsou proto následující:

¦ Existují právní otázky, které nejsou v současné doktríně a judikatuře uspokojivě vyřešeny.

¦ Odpovědí zaznívá celá řada, často jsou protichůdné, jsou publikovány na různých místech a ne každý může věnovat čas a prostředky k jejich hledání a třídění.

¦ V současné praxi velmi záleží na rychlosti, s níž je člověk schopen daný problém vyřešit, proto lidé hledají stručné a jasné odpovědi.

Tato východiska se odrážejí ve způsobu zpracování mé publikace a v její struktuře:

¦ Základem je formulování velmi úzce zaměřené otázky, na niž dnes neexistuje jednoznačná odpověď.

¦ Následuje přehled doposud vyslovených názorů (setříděných sestupně od nejnovějšího) s jejich stručným shrnutím. (…)

¦ Jádrem je vlastní komentář, který při využití všeobecně uznávaných výkladových metod směřuje k jasné, krátké závěrečné odpovědi, případně k návodu, jak postupovat.

¦ Komentář je oproštěn od obecných, teoretických sdělení, důraz je kladen na stručnost a předložení jasné a přehledné argumentace. (…)"

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?