Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • Důchodové pojištění a ELDP 2018

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Lektorky budou témata přednášet postupně.

Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • 9.00 - 11.00 hod. přednáší Mgr. Magdalena Šváchová

 • výklad k zákonu o nemocenském pojištění • včetně všech přijatých i připravovaných změn
 • účast na nemocenském pojištění • vznik a zánik
 • zaměstnání malého rozsahu • podrobný výklad k navrhovaným změnám
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce
 • podmínky nároku na dávky
 • výpočet a výše dávek
 • stanovení rozhodného období
 • denní vyměřovací základ
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • samostatná část bude věnována dávce Otcovská a dávce Ošetřovné v nových návrzích • včetně podmínek nároku na dávku
 • výklad k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení • včetně změn
 • okruh poplatníků
 • výše sazby a splatnost pojistného
 • vyměřovací základ
 • náhrada mzdy v prvních čtrnácti kalendářních dnech pracovní neschopnosti
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění a ELDP 2018 • 11.30 - 13.30 hod. přednáší Jana Dorčáková

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění
 • druhy dávek důchodového pojištění
 • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2017 v porovnání s rokem 2018 • pravidla valorizace důchodů v roce 2018
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu • možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • vedení ELDP • vzorové příklady • upozornění na zjišťované chyby
 • dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce • uzavřené u jednoho zaměstnavatele
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • zaměstnankyně na peněžité pomoci v mateřství a mateřské dovolené
 • ELDP po vzniku nároku na řádný starobní důchod a předčasný starobní důchod
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13934
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat