Nemocenské pojištění a pojistné 2019 • Důchodové pojištění a ELDP 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.

Nemocenské pojištění a pojistné 2019 • 9.00 - 11.00 hod. přednáší Martina Huřťáková

 • změny od 1. 1. 2019

důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2019

 • okruh pojištěných osob
 • úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
 • nové dávky NP

otcovská • podmínky nároku na otcovskou • odpůrčí doba u otcovské • výše otcovské • uplatňování nároku na výplatu otcovské

dlouhodobé ošetřovné • podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné • odpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného • výše dlouhodobého ošetřovného • uplatňování nároku na výplatu dlouhodobého ošetřovného • posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného • vznik potřeby dlouhodobé péče • průběh potřeby dlouhodobé péče • ukončení potřeby dlouhodobé péče • rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

 • tzv. eNeschopenka – změny od 1. 1. 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění a ELDP 2019 • 11.30 - 13.30 hod. přednáší Jana Dorčáková

 • okruh pojištěných osob
 • úkoly zaměstnavatelů v rámci důchodového pojištění
 • dokladování chybějících dob pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2018 a 2019
 • rozdíl ve výši důchodu mezi doloženou a nedoloženou dobou pojištění
 • příklady k vyplňování ELDP

           • zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu

           • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

           • peněžitá pomoc v mateřství, další mateřská dovolená

           • otcovská poporodní péče

           • dlouhodobé ošetřovné

           • vojenské cvičení

 • diskuze • odpovědi na dotazy

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE PROSÍM NEJDŘÍVE 2.1.2019 !!!

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. ledna 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15406
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat