Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2018 • přehled změn v průběhu roku 2018

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Změny od 1. 1. 2018

 • redukční hranice
 • maximální vyměřovací základ
 • yyšší sazby pro nemocenské od 31. a 61. dne trvání pracovní neschopnosti

Změny od 1. 2. 2018

 • zavedení nové dávky nemocenského pojištění „otcovská“ a povinnosti zaměstnavatelů (kdo bude mít nárok na otcovské, výše dávky, souběh nároků na více dávek nemocenského pojištění nebo na náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a otcovská, uplatňování nároku, hodnocení doby pobírání otcovské pro důchod, řešení pracovního volna v zákoníku práce)
 • vyšší nemocenské dobrovolným záchranářům
 • nový postup při stanovení předpokládaného příjmu na příloze k žádosti o dávku
 • mírnější podmínky pro nárok na nemocenské a proto i na náhradu mzdy u zaměstnání malého rozsahu a na DPP
 • změny v režimu práce neschopného pojištěnce (okruh pojištěnců, kteří při uznání pracovní neschopnosti nemusí dodržovat režim práce neschopného), v ukončování pracovní neschopnosti, v poskytování nemocenského v poloviční výši, ve stanovení rozhodného období
 • v pojistném na sociální pojištění – ve vracení přeplatku do 100 Kč, v posuzování dluhu na pojistném, který vymohl exekutor, vracení přeplatku na pojistném při změně příslušnosti k právním předpisům podle předpisů EU

Změny od 1. 6. 2018

 • zavedení nové dávky nemocenského pojištění „dlouhodobé ošetřovné“ a povinnosti a práva zaměstnavatelů • bude náležet po dobu až 90 dnů • ošetřovaná osoba bude muset být hospitalizována po dobu alespoň 7 dnů • je umožněno střídání se v ošetřování bez omezení • pracovní volno podle zákoníku práce

Změny od 1. 1. 2019 (stručná informace)

 • změny v pojištění OSVČ
 • zavedení jen třídílné e-neschopenky a dopad na zaměstnavatele

Nové výklady

Diskuze • odpovědi na dotazy

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16552
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat