Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Program semináře:

 • změny v nemocenském pojištění v roce 2019
 • zaměstnavatelé a nové dávky „otcovská“ a „dlouhodobé ošetřovné“
 • zaměstnání malého rozsahu
 • rozdíly v sociálním a zdravotním pojištění v okruhu plátců a poplatníků pojistného
 • pravděpodobný příjem
 • potvrzování očekávaného dne porodu porodní asistentkou
 • výklad některých ustanovení zákona (započitatelnost některých příjmů do vyměřovacího základu, „přesouvání příjmů“, skončení podpůrčí doby apod.)
 • elektronická neschopenka
 • stručná informace o změnách v pojištění OSVČ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15353
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat