Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Program semináře:

 • změny v nemocenském pojištění v roce 2019
 • zaměstnavatelé a nové dávky „otcovská“ a „dlouhodobé ošetřovné“
 • zaměstnání malého rozsahu
 • rozdíly v sociálním a zdravotním pojištění v okruhu plátců a poplatníků pojistného
 • pravděpodobný příjem
 • potvrzování očekávaného dne porodu porodní asistentkou
 • výklad některých ustanovení zákona (započitatelnost některých příjmů do vyměřovacího základu, „přesouvání příjmů“, skončení podpůrčí doby apod.)
 • elektronická neschopenka
 • stručná informace o změnách v pojištění OSVČ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15353
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat