Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

 • změny od 1. 1. 2019
 • elektronická neschopenka
 • zaměstnanec v sociálním a zdravotním pojištění • účast na pojištění, placení pojistného, nárok na dávky nemocenského pojištění a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
 • možnost pracovat a zároveň pobírat dávku nemocenského pojištění • výkon více zaměstnání souběžně
 • úskalí při plnění povinností zaměstnavatele v sociálním pojištění (při oznamovací povinnost, vyplňování přílohy k žádosti o dávku, uvádění údajů v žádostech o dávku apod.)
 • zaměstnavatel a dočasná pracovní neschopnost zaměstnance
 • zkušenosti s poskytováním nových dávek nemocenského pojištění – s otcovskou a dlouhodobého ošetřovného
 • výklady některých ustanovení (započitatelnost některých příjmů, navazující pracovní vztahy, základní principy postupu při zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do ciziny apod.)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. listopadu 2018, 9.00 -13.30
 • Variabilní symbol: 16917
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat