Nemocenské pojištění a pojistné • Důchodové pojištění a ELDP • změny 2018 v praxi

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.

Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • 9.00 - 11.00 hod. přednáší Mgr. Magdalena Šváchová

otcovská první zkušenosti

 • okruh oprávněných
 • podmínky nároku na otcovskou • podpůrčí doba a poskytování otcovské
 • výše otcovské • uplatňování nároku a povinnost zaměstnavatele
 • praktické příklady

dlouhodobé ošetřovné nová dávka od 1.6.2018

 • okruh oprávněných
 • podmínky vzniku nároku • ošetřovaná osoba • dlouhodobá péče • vztah ošetřovaného a ošetřujícího • souhlas ošetřovaného • střídání ošetřujících
 • poskytování dlouhodobého ošetřovného
 • výplata dlouhodobého ošetřovného • překážky výplaty dávky
 • výše dlouhodobého ošetřovného
 • uplatňování nároku na výplatu • stanovené doklady a jejich koloběh
 • povinnosti zaměstnavatele
 • další otázky dlouhodobého ošetřovného

"opáčko" ze zákona o nemocenském pojištění

 • nejčastější chyby po poslední úpravě v oblasti nemocenského pojištění a pojistného

diskuze • odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění a ELDP 2018 • 11.30 - 13.30 hod. přednáší Jana Dorčáková

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění
 • druhy dávek důchodového pojištění
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu
 • možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • vedení ELDP • vzorové příklady • upozornění na zjišťované chyby
 • dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce • uzavřené u jednoho zaměstnavatele
 • nové dávky otcovská a dlouhodobé ošetřovné
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • zaměstnankyně na peněžité pomoci v mateřství a mateřské dovolené
 • ELDP po vzniku nároku na řádný starobní důchod a předčasný starobní důchod

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15256
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat