Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Náhrada mzdy • Zákoník práce

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Lektoři budou jednotlivá témata přednášet postupně

Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • 9.00 - 10.30 hod. • přednáší Ing. Marta Ženíšková

 • změny v nemocenském pojištění
 • nová dávka „otcovská“
 • nová dávka „dlouhodobé ošetřovné“
 • výše nemocenského
 • elektronická neschopenka
 • zaměstnání malého rozsahu a nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství
 • pravděpodobný příjem
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného při pracovní neschopnosti namísto peněžité pomoci v mateřství
 • ukončování dočasné pracovní neschopnosti po uznání invalidity
 • potvrzování očekávaného dne porodu porodní asistentkou
 • možnost předat doklady bývalým zaměstnancem přímo OSSZ
 • poskytování náhrady mzdy a nemocenského v poloviční výši
 • změny v pojistném na sociální pojištění
 • vracení přeplatku na pojistném
 • změny související s prováděním exekuce (promlčení pojistného, den platby, placení penále)
 • změna výše splátek
 • změny od 1. 1. 2018 ve výši redukčních hranic, maximálního vyměřovacího základu a dalších údajů navázaných na výši průměrné mzdy
 • výklad některých ustanovení zákona
 • stručná informace o pojištění OSVČ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2018 • 11.00 - 12.30 hod. • přednáší JUDr. Ludmila Trnková

 • informace o změnách ve zdravotním pojištění
 • kdo se považuje za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
 • povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám
 • příjmy zahrnované a nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
 • minimální vyměřovací základ včetně výjimek z povinnosti odvádět pojistné nejméně z minimálního vyměřovacího základu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Náhrada mzdy a Zákoník práce 2018 • 13.00 - 14.30 hod. • přednáší Mgr. Zdeněk Schmied

 • náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti • některé specifické situace • příklady z praxe a aktuální změny pro rok 2018
 • věcné změny provedené v zákoníku práce v průběhu roku 2017
 • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků týkajících se aktuální pracovněprávní úpravy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. února 2018, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 13964
Cena: 2 590 Kč Objednat