Nepřehlédněte titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018

05. 01. 2018

Nepřehlédněte titul Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn, který právě vyšel a obsahuje aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018. Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. V knize však naleznete nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. V neposlední řadě se v publikaci nachází také zákon o evidenci tržeb, nařízení vlády vylučující některé tržby z evidence tržeb a metodika k evidenci tržeb.