Nové povinnosti v elektronické komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem veřejných zakázek od 18. 10. 2018

Určeno pro: účastníky v řízení o veřejných zakázkách, tedy zadavatele a zájemce o veřejnou zakázku - pověřené odborné pracovníky sestavující nabídku a akceptaci veřejné zakázky

  • Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky • nabídky • žádosti • návrh + podání + vyjádření + rozklad = elektronická komunikace s ÚOHS
  • V našem vzdělávacím setkání probereme výjimky z elektronické komunikace • povinnost zadavatele prokázat schodu použitého nástroje se zákonem • sankci neplatnosti • autenticitu nabídky a další navazující témata
  • Podíváme se pod pokličku uživatelské příručky k elektronické komunikaci dle ZZVZ
  • Stručně: Po 18. říjnu 2018 již zadavatel NESMÍ umožnit podávání listinných nabídek
  • A právě na to se připravíme také diskuzí • náměty na řešení a upozorněním na možné chyby

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 24. října 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16956
  • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat