Novela zákona o daních z příjmů • roční zúčtování záloh 2017 • další aktuality • výklad k tiskopisům

Tento seminář je již plně obsazen

Určen pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software.

Cíl semináře : seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, povinnostmi plátců daně a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018, jak postupovat vůči FÚ, dále je cílem semináře předat veškeré informace k tiskopisům, zejména k novému Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a poskytnutí kompletních informací ohledně aktuálních změn týkajících se závislé činnosti.

Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře.

 • část 1. • nejdůležitější změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 a současně pro rok 2017, které ovlivňují roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017
 • novely zákona o daních z příjmů • zejména zákon č. 170/2017 Sb.• změny týkající se rozšíření příjmů pro srážkovou daň (§ 6 odst. 4 zákona) • u příjmů od daně osvobozených • upřesnění u invalidity včetně ZTP/P a zejména změny u prohlášení k dani - elektronizace
 • školkovné a daňové zvýhodnění za 2017 a pro 2018
 • školkovné • výklad pro roční zúčtování za rok 2017 a změny pro rok 2018
 • daňové zvýhodnění • zvýšené sazby na druhé a třetí dítě pro rok 2017 a správná aplikace při ročním zúčtování za rok 2017 • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od roku 2018
 • řešení jednotlivých případů (střídavá péče, rodiče před rozvodem, společně hospodařící domácnost apod.) • upřesnění a změny u soustavné přípravy na budoucí povolání (zejména u vysokoškoláků)
 • tiskopisy pro závislou činnost • zejména nové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2018• zjednodušení tiskopisu • včetně možnosti podepisovat elektronicky na základě vnitřního zabezpečení zaměstnavatele • výklad jak správně použít tiskopis včetně vzorových příkladů • použití dosavadních tiskopisů • dále pro rok 2018 nové potvrzení k zálohové dani • upřesnění příjmů zahrnovaných na toto potvrzení a nové potvrzení pro srážkovou daň (rozšíření množiny příjmů, nově zahrnutí i povinného pojistného u některých příjmů) • upřesnění u Přílohy č. 2 Vyúčtování – nerezidenti ČR • jak správně použít žádosti o daňové bonusy (správná aplikace § 35d odst. 5 a 9 zákona o daních z příjmů) a zopakování použití ostatních tiskopisů pro závislou činnost zejména Vyúčtování k zálohové a srážkové dani
 • část 2. • roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2017
 • zopakování základních principů pro roční zúčtování, kdy na daňové přiznání
 • dodatečný podpis Prohlášení k dani • opakující se chyby
 • srážková daň • kdy do ročního zúčtování a kdy na daňové přiznání
 • jak správně aplikovat solidární zvýšení daně u 38ha zákona
 • slevy na dani a nezdanitelné části základu daně • zaměření na změny pro roční zúčtování za rok 2017 • zejména školkovné, změna u § 15 odst. 1 – bezúplatná plnění, změny u § 15 odst. 3 – spotřebitelské úvěry, § 15 odst. 5 a 6 – zvýšené částky pro odpočet
 • opravy chyb podle § 38i zákona • správná aplikace a kdy použít oznamovací povinnost vůči FÚ
 • povinnosti plátců daně ve vztahu k FÚ • plná elektronizace, jak správně podat a vyplnit vyúčtování (včetně podání za části zdaňovacích období – upozornění v souvislosti s § 240c odst. 4 DŘ)
 • mzdový list
 • seznámení s aktualitami a výkladovými stanovisky GFŘ
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13913
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč