Novela zákona o DPH 2019 • nová ustanovení zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2019

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Výklad bude zaměřen na nová ustanovení zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2019. Jedná se především o velký balík vládního návrhu daňových změn obsažených v sněmovním tisku č. 206. Jedná se celkem o 269 novelizačních bodů. Z témat semináře vybíráme:

 • Uplatňování DPH v případě poukazů - jednoúčelové a víceúčelové poukazy
 • Změny při uplatnění DPH v rámci zvláštního režimu jednotného správního místa
 • Změny v uplatňování nároku na odpočet daně při registraci plátce a zrušení registrace - povinnost odvodu DPH z drobného hmotného majetku při zrušení registrace
 • Povinnost provádět úpravu odpočtu daně u oprav nemovité věci
 • Změny při opravách základu daně - lhůta pro provedení opravy daně
 • Nové lhůty pro podávání dodatečných daňových přiznání k DPH - speciální právní úprava rozdílná od daňového řádu
 • Změny v DPH při dobrovolném zdaňování nájmu nemovité věci
 • Změny ve způsobu výpočtu daně - zaokrouhlování celkové ceny při platbách v hotovosti, nové koeficienty při výpočtu daně metodou "shora".
 • Základ daně při dodání nepeněžního plnění
 • Základ daně při úplatě poskytnuté virtuální měnou
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (časový posun) – nová pravidla
 • ...a mnohá další
 • závěrem diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16937
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat