Novela zákona o DPH 2019 • nová ustanovení zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2019

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Výklad bude zaměřen na nová ustanovení zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2019. Jedná se především o velký balík vládního návrhu daňových změn obsažených v sněmovním tisku č. 206. Jedná se celkem o 269 novelizačních bodů. Z témat semináře vybíráme:

 • Uplatňování DPH v případě poukazů - jednoúčelové a víceúčelové poukazy
 • Změny při uplatnění DPH v rámci zvláštního režimu jednotného správního místa
 • Změny v uplatňování nároku na odpočet daně při registraci plátce a zrušení registrace - povinnost odvodu DPH z drobného hmotného majetku při zrušení registrace
 • Povinnost provádět úpravu odpočtu daně u oprav nemovité věci
 • Změny při opravách základu daně - lhůta pro provedení opravy daně
 • Nové lhůty pro podávání dodatečných daňových přiznání k DPH - speciální právní úprava rozdílná od daňového řádu
 • Změny v DPH při dobrovolném zdaňování nájmu nemovité věci
 • Změny ve způsobu výpočtu daně - zaokrouhlování celkové ceny při platbách v hotovosti, nové koeficienty při výpočtu daně metodou "shora".
 • Základ daně při dodání nepeněžního plnění
 • Základ daně při úplatě poskytnuté virtuální měnou
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (časový posun) – nová pravidla
 • ...a mnohá další
 • závěrem diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16937
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat