Novela zákona o pohřebnictví v praxi • nejčastější problémy a aktuální poznatky z kontrol a aplikační praxe

Určeno pro: provozovatele hřbitovů a krematorií, pro podnikatele provozující živnost pohřební služby

Cílem semináře je seznámit účastníky s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. 9. 2017. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.
 • Program semináře:
 • NOVÝ zákon o pohřebnictví • velká novela účinná od 1. 9. 2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti.
 • kontrolní orgány a nové přestupky v pohřebnictví
 • ukázka praktických postupů v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřbypovinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby) • jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb • problematika poradenství pro pozůstalé • hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého
 • co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • podrobný rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb
 • problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení
 • přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi
 • hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
 • provozování veřejných pohřebišť a krematorií
 • vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • diskuze • odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. září 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16789
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat