Novinky v ochraně osobních údajů pro mateřské školy, základní školy a střední školy • GDPR

Tento seminář byl bohužel zrušen

Určeno pro: ředitele a pověřence pro ochranu osobních údajů státních škol, a dále majitele, jednatele a manažery soukromých škol

Cíl: Nedílnou složkou provozování každé mateřské, základní a střední školy je zpracovávání osobních údajů žáků a při současném používání moderních technologií i bezpečné ukládání dat. Nová právní úprava obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která je účinná od 25.5.2018, přináší zásadní změny a zavádí vysoké pokuty za její porušení. Dostanete jasný návod, jak si sami provést analýzu, určení rizik a jaká přijmout opatření.

Na tomto semináři se naučíte:

 • v čem spočívají zásadní změny v ochrany osobních údajů účinné od 25.5.2018
 • jak se dotkla ochrana osobních údajů žáků a jejich rodičů
 • jaký vliv má nová úprava ochrany osobních údajů na plnění povinností škol
 • jaká jsou nová práva subjektu údajů a která z těchto práv může uplatňovat žák, resp. jeho rodič
 • jak zavést GDPR ve vaší škole
 • jak se vyvarovat nejčastějším pochybením

Co si z toho semináře odnesete:

 • zásadní a praktické informace o GDPR
 • jasný návod, jak si sami provedete analýzu, určení rizik a jaká opatření přijmout

Program semináře může být aktualizován podle aktuálně vydaných stanovisek

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15335
 • Stav: Zrušeno
Cena: 2 490 Kč