Novinky v ochraně osobních údajů pro mateřské školy, základní školy a střední školy • GDPR

Určeno pro: ředitele a pověřence pro ochranu osobních údajů státních škol, a dále majitele, jednatele a manažery soukromých škol

Cíl: Nedílnou složkou provozování každé mateřské, základní a střední školy je zpracovávání osobních údajů žáků a při současném používání moderních technologií i bezpečné ukládání dat. Nová právní úprava obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která je účinná od 25.5.2018, přináší zásadní změny a zavádí vysoké pokuty za její porušení. Dostanete jasný návod, jak si sami provést analýzu, určení rizik a jaká přijmout opatření.

Na tomto semináři se naučíte:

 • v čem spočívají zásadní změny v ochrany osobních údajů účinné od 25.5.2018
 • jak se dotkla ochrana osobních údajů žáků a jejich rodičů
 • jaký vliv má nová úprava ochrany osobních údajů na plnění povinností škol
 • jaká jsou nová práva subjektu údajů a která z těchto práv může uplatňovat žák, resp. jeho rodič
 • jak zavést GDPR ve vaší škole
 • jak se vyvarovat nejčastějším pochybením

Co si z toho semináře odnesete:

 • zásadní a praktické informace o GDPR
 • jasný návod, jak si sami provedete analýzu, určení rizik a jaká opatření přijmout

Program semináře může být aktualizován podle aktuálně vydaných stanovisek

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15335
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat