Novinky v ochraně osobních údajů pro SVJ a BD, správcovské firmy • GDPR

Určeno pro: členy statutárního orgánu SVJ a BD, statutární orgány, ředitele a manažery správcovských firem, popř. zaměstnance těchto firem, do jejichž kompetence spadá ochrana osobních údajů

Cíl: nedílnou složkou každého SVJ i BD je zpracovávání osobních údajů členů a při současném používání moderních technologií i bezpečné ukládání dat. Nová právní úprava obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které bude účinné od 25.5.2018, přináší zásadní změny a zavádí vysoké pokuty za jeho porušení. Dostanete jasný návod, jak si sami provést analýzu, určení rizik a jaká přijmout opatření.

Na tomto semináři se naučíte:

  • v čem spočívají zásadní změny v ochraně osobních údajů účinné od 25.5.2018 a jak se dotknou společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
  • jaký bude mít nová úprava ochrany osobních údajů vliv na plnění povinností statutárních orgánů a kontrolních orgánů SVJ a BD
  • jaká jsou nová práva subjektu údajů a která z těchto práv může uplatňovat člen SVJ nebo BD nebo třetí osoby
  • jak zavést novelu ve vašem SVJ nebo BD
  • jak se vyvarovat nejčastějším pochybením

Co si z toho semináře odnesete:

  • zásadní a praktické informace o GDPR
  • jasný návod, jak si sami provede analýzu, určení rizik a jaká opatření přijmout

Program semináře může být aktualizován podle aktuálně vydaných stanovisek.

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 6. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 15336
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat