Novinky v ochraně osobních údajů pro SVJ a BD, správcovské firmy • GDPR

Určeno pro: členy statutárního orgánu SVJ a BD, statutární orgány, ředitele a manažery správcovských firem, popř. zaměstnance těchto firem, do jejichž kompetence spadá ochrana osobních údajů

Cíl: nedílnou složkou každého SVJ i BD je zpracovávání osobních údajů členů a při současném používání moderních technologií i bezpečné ukládání dat. Nová právní úprava obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které bude účinné od 25.5.2018, přináší zásadní změny a zavádí vysoké pokuty za jeho porušení. Dostanete jasný návod, jak si sami provést analýzu, určení rizik a jaká přijmout opatření.

Na tomto semináři se naučíte:

  • v čem spočívají zásadní změny v ochraně osobních údajů účinné od 25.5.2018 a jak se dotknou společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
  • jaký bude mít nová úprava ochrany osobních údajů vliv na plnění povinností statutárních orgánů a kontrolních orgánů SVJ a BD
  • jaká jsou nová práva subjektu údajů a která z těchto práv může uplatňovat člen SVJ nebo BD nebo třetí osoby
  • jak zavést novelu ve vašem SVJ nebo BD
  • jak se vyvarovat nejčastějším pochybením

Co si z toho semináře odnesete:

  • zásadní a praktické informace o GDPR
  • jasný návod, jak si sami provede analýzu, určení rizik a jaká opatření přijmout

Program semináře může být aktualizován podle aktuálně vydaných stanovisek.

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 6. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 15336
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat